s Activiteiten | Decock Agriplanners

Activiteiten

Milieuvergunningen

De milieuwetgeving wordt door de overheid voortdurend aangepast. Nieuwe regels en verplichtingen kunnen een impact hebben op uw bedrijfsvoering.

Wij ondervinden dagelijks hoe de milieuwetgeving het ondernemen beperkt in zijn handelen. Onze taak bestaat erin uw bedrijf te begeleiden bij de zoektocht naar het meest haalbare binnen de wettellijk context.

 • Algemeen milieu-advies
 • Opmaak en opvolging van milieuvergunningsaanvragen
 • Opstellen milieu-effecten-rapport (MER)
 • Opmaken milieustudies (vb. geurstudies)
 • Milieudoorlichting (vb. bij overname)

Milieucoördinatie / Milieuaudit

Bij het toekennen van een milieuvergunning wordt u als bedrijf door de overheid soms verplicht om een milieucoördinator aan te stellen. De milieucoördinator is verantwoordelijk voor het nauwgezet opvolgen van de voorwaarden die in de milieuvergunning beschreven staan. Als externe milieucoördinator staat Decock Agriplanners garant voor de juiste uitvoering van uw milieuvergunning op uw bedrijf.

Indien uw bedrijf volgens de wetgeving MER-plichtig is, verplicht de overheid het opmaken van een milieuaudit binnen de 2 jaar na de ingebruikname van uw milieuvergunning. Vervolgens eist de overheid een milieuaudit om de 3 jaar.

Decock Agriplanners beschikt over de nodige kennis om een zorgvuldig afgewerkte milieuaudit voor uw bedrijf op te stellen. Daarnaast houden wij nauwkeurig bij wanneer deze milieuaudit dient te gebeuren.

Bouwvergunningen

Een bouwvergunning wordt door de overheid vereist bij het bouwen of het verbouwen.

Ons doel is samen met u het meest rendabele (stal)ontwerp uit te zoeken en dit te laten passen in uw bedrijfsvisie.

Nadat het voorbereidend werk door ons gerealiseerd is, wordt in samenspraak met uw architect het bouwdossier ingediend bij de bevoegde overheid.

Stofexplosie Risicoanalyse

Stofexplosie is een reëel gevaar in het productieproces van veevoeders en bij het opslaan van granen en diverse grondstoffen.

Door middel van een risicoanalyse worden de mogelijke risico's op explosie opgespoord. Waar nodig worden preventiemaatregelen voorgesteld.

Deze risicoanalyse is een verplicht onderdeel bij de milieuvergunningsaanvraag van een veevoederbedrijf of overslagbedrijf van granen.

Wij helpen u graag bij het opmaken van uw stofexplosie risicoanalyse met behulp van de Bemefa-tool.

Land- en tuinbouwadministrie

In de agrarische sector gelden heel wat administratieve verplichtingen. Het is een hele opgave om als land- of tuinbouwer de wetgeving grondig te beheersen. Het is van groot belang om alle administratie correct en tijdig in te dienen bij de verschillende overheidsdiensten aangezien dit aanzienelijke financiële gevolgen kan hebben voor uw bedrijf.

Decock Agriplanners beschikt over de ervaring en deskundigheid om u hierbij de helpen.

Wij helpen u graag bij :

 • Opmaak mestbalans en indienen mestbankaangifte
 • Opvolging mestverwerkingsplicht en overdrachten van mestverwerkingscertificaten
 • Opmaak waterbalans en indienen VMM aangifte
 • Indienen IMJV (integraal milieujaarverslag)
 • Indienen verzamelaanvraag
 • Aanvraag zoogkoeienpremie
 • Opmaak bemestingsplan en bemestingsregister
 • Overdracht toeslagrechten, nutriëntenmissierechten (NER), zoogkoeienquota,...
 • Begeleiding en administratieve afhandeling van bedrijfsovername
 • Aanvragen VLIF-steun

Decock Agriplanners
Onafhankelijk en deskundig advies
op maat van uw bedrijf