Activiteiten - Agro

Omgevingsvergunningen

De milieu- en bouwwetgeving wordt door de overheid voortdurend aangepast. Nieuwe regels en verplichtingen kunnen een impact hebben op uw bedrijfsvoering.

We gaan met u op zoek naar de beste optie om uw bedrijf te moderniseren en te doen groeien binnen de wettelijke context en passend in uw bedrijfsvisie.

Nadat het voorbereidend werk door ons gerealiseerd is, wordt in samenspraak met de aangestelde architect het dossier bij de bevoegde overheid ingediend.

 • Algemeen milieu-advies
 • Opmaak en opvolging van omgevingsvergunningsaanvragen
 • Opstellen milieu-effecten-rapport (MER)
 • Opmaken milieustudies (geurstudie, passende beoordeling, enz.)
 • Milieudoorlichting (vb. bij overname)

Milieucoördinatie

De milieucoördinator is verantwoordelijk voor het nauwgezet opvolgen van de voorwaarden die in de omgevingsvergunning beschreven staan. Als externe milieucoördinator staat Adviesbureau Decock garant voor de correcte uitvoering van de voorwaarden in uw omgevingsvergunning op uw bedrijf.

Milieuaudit

Indien uw bedrijf MER-plichtig is, is een milieuaudit binnen de 2 jaar na de ingebruikname van uw omgevingsvergunning verplicht. Vervolgens eist de overheid een milieuaudit om de 3 jaar.

Adviesbureau Decock beschikt over de nodige kennis om een zorgvuldig afgewerkte milieuaudit voor uw bedrijf op te stellen. Daarnaast houden wij nauwkeurig bij wanneer deze milieuaudit dient te gebeuren.

Land- en tuinbouwadministratie

In de agrarische sector gelden heel wat administratieve verplichtingen. Het is van groot belang om alle administratie correct en tijdig in te dienen bij de verschillende overheidsdiensten aangezien niet-naleving aanzienlijke financiële gevolgen kan hebben voor uw bedrijf.

Adviesbureau Decock beschikt over de ervaring en deskundigheid om u hierbij te helpen.

Wij helpen u graag bij :

 • Opmaak mestbalans en indienen mestbankaangifte
 • Opvolging mestverwerkingsplicht en overdrachten van mestverwerkingscertificaten
 • Opmaak waterbalans en indienen VMM aangifte
 • Indienen IMJV (integraal milieujaarverslag)
 • Opmaak en indienen verzamelaanvraag
 • Aanvraag zoogkoeienpremie
 • Opmaak bemestingsplan en bemestingsregister
 • Overdracht toeslagrechten, nutriëntenmissierechten (NER), zoogkoeienquota,...
 • Begeleiding en administratieve afhandeling van bedrijfsovername
 • Aanvragen en opvolgen van VLIF-steun