Activiteiten - Particulier

Omgevingsvergunningen

De milieu- en bouwwetgeving wordt door de overheid voortdurend aangepast. Nieuwe regels en verplichtingen kunnen een impact hebben op uw bedrijfsvoering.

We gaan met u op zoek naar de beste optie om uw bedrijf te moderniseren en te doen groeien binnen de wettelijke context en passend in uw bedrijfsvisie.

Nadat het voorbereidend werk door ons gerealiseerd is, wordt in samenspraak met de aangestelde architect het dossier bij de bevoegde overheid ingediend.

  • Algemeen milieuadvies
  • Opmaak en opvolging van omgevingsvergunningsaanvragen
  • Opmaak MER-screening
  • Milieudoorlichting (vb. bij overname)